Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Vítejte na úvodní stránce

O společnosti Euro Managers

Patnáct let od svého vzniku si značka Euro Managers nese především pečeť kvality a spolehlivosti. Shromáždili jsme komplexní know-how z nejrůznějších oblastí fondů Evropské unie, od problematiky týkající se vlastního zpracování žádostí o dotace až k otázkám efektivní administrace, veřejné podpory, finančních toků fondů EU, programových a prováděcích dokumentů a metodik.

Euro Managers stojí za úspěchem řady velkých a významných projektů, které jednotlivým odvětvím České republiky pomohou ve zvýšení konkurenceschopnosti. Za všechny lze jmenovat projekty nových evropských vědeckovýzkumných infrastruktur či projekty nových železničních kolejových vozidel. Z hlediska odborného jsou všechny velké projekty Euro Managers představené v sekci Reference pozoruhodné také tím, že Euro Managers vytvořili vlastní metodické nástroje (především v oblasti socioekonomické a finanční analýzy), aby projekty mohly být schváleny.

Co nás odlišuje od konkurence?

„Na prahu nového programového období 2014-20 působí v sektoru poradenství v oblasti čerpání fondů EU v České republice skutečně velké množství poradenských firem. To, co má firma Euro Managers, je „grunt“: Známe principy fungování fondů EU ve všech etapách, od programovacího cyklu až po finanční toky.“
Mgr. Martina Křížková, MBA, partnerka, výkonná ředitelka a jednatelka společnosti

Jak dosahujeme kvality ve své práci?

“Při plnění jakéhokoliv úkolu hledáme optimální a realistickou cestu z pohledu našeho klienta. Umíme nabídnout nová řešení využitím best practice postupů z ČR nebo ze zahraničí.“
Ing. Ondřej Syrůček, MBA, partner
Euro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958