Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Aktualita

OPŽP: Aktualizace zjednodušených finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi vII.0.9 a s tím souvisejících dokumentů

Publikováno: 12.09.2011

V sekci Dokumenty ke stažení/specifické předpisy u prioritní osy 1 byly zveřejněny aktualizované verze „Finančních nástrojů OPŽP" nyní s označením vII.0.9 a s tím související dokumenty.

Úprava dosavadních verzí je promítnuta do všech souvisejících dokumentů, kterými jsou vedle samostatného „Finančního modelu pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury" a „Vyrovnávacího nástroje pro tvorbu cen pro vodné a stočné" jejich specifická podoba pro výběrová řízení (provázaná na tzv. „Soutěžní formulář"), manuály k těmto nástrojům, textová část přílohy k provozní smlouvě „Platební mechanismus" i její vzorově zpracovaná podoba v rámci tzv. „Vzorových smluvních ujednání" (bližší specifikace změn viz příloha).

Vzhledem k charakteru aktualizace a s přihlédnutím k usnadnění její realizace je požadována aplikace nových verzí nástrojů vII.0.9 a nové verze 1.3 vzorového textu „Platební mechanismus" (případně uzavření dodatku ke stávajícímu znění) v co možná nejkratším termínu. Odevzdávání ke kontrole na SFŽP starších verzí požadovaných dokumentů nebude možné po 1. říjnu 2011.

Více informací a aktualizované dokumenty naleznete zde.


Zpět na výpisEuro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958