Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Aktualita

XXXI. výzva OPŽP na projekty prioritní osy 5

Publikováno: 19.09.2011

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 15. září do 15. prosince 2011. Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty je vyhlášena ve výši 700 mil. Kč.

Prioritní osa 5 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Oblast podpory 5.1 - Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik
V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na omezování průmyslového znečištění:

- rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost sBAT a IPPC),

- rekonstrukce nebo nákup technologií pro monitoring průmyslového znečištění jednotlivých složek životního prostředí (například: vody, ovzduší, půdy),

- vytvoření BAT center pro jednotlivé kategorie průmyslových činností vnávaznosti na zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci ve znění pozdějších předpisů.

V rámci oblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na snižování environmentálních rizik:

- vytvoření informačních systémů prevence závažných havárií,

- výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem snížení míry rizika a omezování následků závažných havárií (souvislost se zákonem č.59/2006 Sb.),

-vytvoření výukových a expertních center REACH a center prevence rizik,

- vytvoření znalostních portálů managementu chemických látek,

- vytvoření SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů vprevenci závažných havárií.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Omezení v rámci výzvy: Maximální výše dotace na jeden projekt v oblasti podpory 5.1 může dosáhnout 200 mil. Kč.

Text výzvy a další dokumenty ke stažení naleznete zde.


Zpět na výpisEuro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958