Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Aktualita

XXXIII. výzva OPŽP na individuální projekty prioritní osy 1

Publikováno: 27.01.2012

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím SFŽP ČR XXXIII. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v prioritní ose 1, oblasti podpory 1.1 Snížení znečištění vod, podoblasti 1.1.4 Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod. Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 1 jsou přijímány od 30. ledna do 9. března 2012.

Alokace (maximální celková dotace z prostředků EU) na schválené projekty v rámci Prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.1.4 je vyhlášena ve výši 150 mil. Kč.

Prioritní osa 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní
Oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod

Podoblast 1.1.4. Příprava, zavedení a podpora provozu komplexního monitoringu vod

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • budování a podpora systémů komplexního sledování a zjišťování stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení provozovatelů monitorovacích systémů,
  • budování a podpora systémů hodnocení stavu povrchových a podzemních vod včetně vybavení pracovišť,
  • investiční podpora tvorby, vedení a aktualizace databází a digitálních mapových podkladů v oblasti vod, zejména pro komplexní vyhodnocení monitoringu vod a dopadů opatření ke snižování znečištění vod.

Minimální způsobilé přímé výdaje na projekt jsou stanoveny ve výši 1 mil. Kč.

Typ žadatele: Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP.

Plný text výzvy a další informace naleznete zde.


Zpět na výpis
Euro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958