Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Aktuality

Aktuality

EuroManagers oslavili 15 let úspěšného působení společnosti!

Publikováno: 01.12.2017
Více zde

EuroManagers nyní spolupracuje s IEC

Publikováno: 19.09.2016
Více zde

Společnost nově najdete adrese na Praze 1

Publikováno: 13.11.2015
Více zde

V čele Ministerstva pro místní rozvoj Karla Šlechtová

Publikováno: 09.10.2014
Více zde

Vyjednávání po třech letech skončilo, Česká republika se dohodla s Bruselem

Publikováno: 14.08.2014
Více zde

Dohoda o partnerství mezi ČR a EU je skoro dojednána

Publikováno: 12.07.2014
Více zde

Změny režimu veřejné podpory platné od července 2014

Publikováno: 31.05.2014
Více zde

Dohoda o partnerství byla odeslána do Bruselu

Publikováno: 23.04.2014
Více zde

LXII. výzva - pro oblast podpory 2.2 - Omezování emisí

Publikováno: 17.04.2014
Více zde

OP ŽP: aktuálně vyhlášené výzvy i plán výzev pro letošek

Publikováno: 04.04.2014
Více zde

Regionální rada Moravskoslezsko přebírá správu finančního nástroje JESSICA

Publikováno: 09.03.2014
Více zde

Aktuálně z Bruselu o přípravě nového období

Publikováno: 19.02.2014
Více zde

Komise schválila mapu regionální podpory pro ČR na období 2014 – 2020

Publikováno: 10.02.2014
Více zde

V čele Ministerstva pro místní rozvoj Mgr. Věra Jourová

Publikováno: 06.02.2014
Více zde

Společnost EuroManagers podpořila neziskovou společnost Bohemia JazzFest

Publikováno: 05.12.2012
Více zde

Večírek beaujolais ve znamení 1Oti let firmy

Publikováno: 26.11.2012
Více zde

Vyhlášení 3. výzvy k příjmu žádostí v rámci dotačního programu na Ekologizaci kotlů

Publikováno: 19.11.2012
Více zde

Rozdělení peněz z Regionálního operačního programu

Publikováno: 14.11.2012
Více zde

Seminář pro žadatele o podporu v rámci programu „Podpora revitalizace železničních vleček“

Publikováno: 12.11.2012
Více zde

Seminář k projektu TOWN v Praze 22. 11. 2012

Publikováno: 05.11.2012
Více zde

Žadatelé Zelené úsporám již obdrželi přes 18 miliard korun

Publikováno: 30.10.2012
Více zde

Hlaste se na listopadové semináře (ROP Severovýchod)

Publikováno: 22.10.2012
Více zde

Konference k regulaci ve vodohospodářském sektoru v ČR a Seminář k cenotvorbě ve vodárenství v podmínkách OPŽP

Publikováno: 18.10.2012
Více zde

Program „EU peníze školám“ zaznamenal úspěch

Publikováno: 17.10.2012
Více zde

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Publikováno: 11.10.2012
Více zde

Schválením žádosti projekt nekončí... (Průhonice)

Publikováno: 09.10.2012
Více zde

4. výzva Moravskoslezského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Publikováno: 04.10.2012
Více zde

Vyhlášení XLII. výzvy OPŽP na individuální projekty v prioritní ose 6

Publikováno: 02.10.2012
Více zde

Vyhlášení 4.výzvy k předkládání žádostí o podporu vodohospodářských akcí

Publikováno: 26.09.2012
Více zde

ROP Jihovýchod vypisuje závěrečné výzvy

Publikováno: 24.09.2012
Více zde

Firmy už letos vyčerpaly deset miliard korun z Operačního programu Podnikání a inovace

Publikováno: 20.09.2012
Více zde

Byla zveřejněna nová Směrnice MŽP o předkládání žádostí a poskytování podpory z OPŽP

Publikováno: 17.09.2012
Více zde

XLI. výzva OPŽP pro individuální projekty - prioritní osa 5

Publikováno: 13.09.2012
Více zde

Vzdělávejte se pro stabilitu!

Publikováno: 10.09.2012
Více zde

Schválením žádosti projekt nekončí ...

Publikováno: 05.09.2012
Více zde

V září se konají akce k problematice vodárenství

Publikováno: 30.08.2012
Více zde

18.9.2012 Brno, Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI

Publikováno: 22.08.2012
Více zde

Seminář pro žadatele k výzvě č. 97 OP LZZ (Praha, 3.9.2012)

Publikováno: 17.08.2012
Více zde

Aktualizované "Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP "

Publikováno: 13.08.2012
Více zde

Nová verze Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ

Publikováno: 09.08.2012
Více zde

Program Potenciál - III.Výzva - prodloužení (OPPI)

Publikováno: 06.08.2012
Více zde

Přehled seminářů připravených pro žadatele a příjemce do konce roku 2012 (ROP Střední Morava)

Publikováno: 03.08.2012
Více zde

CzechInvest: Aktuální informace o programech podpory podnikání – 26. 7. 2012

Publikováno: 31.07.2012
Více zde

Zelená úsporám už pokořila částku 5 miliard korun

Publikováno: 26.07.2012
Více zde

Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.1 - Podpora procesů plánování sociálních služeb (OP LZZ)

Publikováno: 23.07.2012
Více zde

Vyhlášení výzvy č. 97 (OP LZZ)

Publikováno: 20.07.2012
Více zde

Ministerstvo dopravy vyhlašuje II. kolo výzvy pro program Interoperabilita v železniční dopravě (OPD)

Publikováno: 16.07.2012
Více zde

Seminář pro příjemce PO 1 a PO 2 OP VaVpI - Veřejná podpora a duševní vlastnictví

Publikováno: 12.07.2012
Více zde

Výběr dodavatele v OPPI

Publikováno: 09.07.2012
Více zde

XXXIX. výzva pro individuální projekty v prioritní ose 1

Publikováno: 06.07.2012
Více zde

Novinky z webu úspěšných projektů

Publikováno: 03.07.2012
Více zde

V roce 2011 si žadatelé o dotace z OPPI rozdělili bezmála jedenáct miliard korun

Publikováno: 29.06.2012
Více zde

3. výzva GG EDUCA – seminář pro žadatele (OP LZZ)

Publikováno: 25.06.2012
Více zde

Vyhlášení 2. výzvy k příjmu žádostí v rámci dotačního programu na Ekologizaci kotlů

Publikováno: 14.06.2012
Více zde

Vyhlášení 3. výzvy k předkládání žádostí o podporu zajištění komplexního monitorování stavu vod v ČR

Publikováno: 11.06.2012
Více zde

V senátu proběhla konference ke zjednodušování v oblasti fondů EU

Publikováno: 07.06.2012
Více zde

Odborný seminář - Jak na monitoring projektu a žádost o platbu v OPPI (Olomouc)

Publikováno: 17.05.2012
Více zde

Programovací období 2014–2020: Výzvy pro města

Publikováno: 16.05.2012
Více zde

Portál MAPAPROJEKTU.CZ zahájil provoz

Publikováno: 10.05.2012
Více zde

Aktualizovaný plán výzev IOP na rok 2012

Publikováno: 03.05.2012
Více zde

Seminář: Podpora a propagace OPŽP oblasti podpory 4.2 - odstraňování starých ekologických zátěží

Publikováno: 01.05.2012
Více zde

300 milionů korun z EU mohou firmy využít na zahraniční marketing

Publikováno: 26.04.2012
Více zde

Často kladené otázky a odpovědi k Výzvě č. 6.3, PO 3, OP VaVpI

Publikováno: 23.04.2012
Více zde

Vydání Metodického pokynu č. 4 k Pokynům pro české příjemce dotace

Publikováno: 18.04.2012
Více zde

XXXVII. výzva pro individuální projekty na omezování rizika povodní

Publikováno: 12.04.2012
Více zde

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k výzvě č. 42 pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 2 – Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblasti podpory 2.3 – Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

Publikováno: 05.04.2012
Více zde

Doporučení MMR k zadávání veřejných zakázek

Publikováno: 02.04.2012
Více zde

10. vlna žádostí o dofinancování projektů mezinárodní spolupráce ve VaV otevřena

Publikováno: 29.03.2012
Více zde

Dotace z ROP Střední Morava pomohly ke vzniku téměř 800 pracovních míst

Publikováno: 26.03.2012
Více zde

Informace pro žadatele v OPŽP k tzv. losovačkám

Publikováno: 22.03.2012
Více zde

XXXVI. výzva pro Moravskoslezský kraj - prioritní osa 2

Publikováno: 19.03.2012
Více zde

Analýza věcného pokroku operačních programů 2007-2013

Publikováno: 15.03.2012
Více zde

26. 3. 2012 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 6. 3 v rámci PO 3, OP VaVpI

Publikováno: 13.03.2012
Více zde

Důležitá informace pro příjemce dotací (ROP Severovýchod)

Publikováno: 08.03.2012
Více zde

Novinky v rámci elektronické monitorovací zprávy - Benefit7

Publikováno: 06.03.2012
Více zde

10. (před) výzva OP ESPON

Publikováno: 02.03.2012
Více zde

Odborná diskuze k projektovému záměru IPn OP VK – SciencePoint - Brána do světa vědění

Publikováno: 28.02.2012
Více zde

XXXV. výzva OPŽP - prioritní osa 3

Publikováno: 23.02.2012
Více zde

4. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Publikováno: 17.02.2012
Více zde

Zjednodušení procesů při čerpání evropských prostředků v období 2014+

Publikováno: 14.02.2012
Více zde

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.0

Publikováno: 07.02.2012
Více zde

Novinky v rámci elektronické monitorovací zprávy - Benefit7

Publikováno: 06.02.2012
Více zde

Závazné pokyny pro žadatele o podporu v OPŽP aktualizovány

Publikováno: 02.02.2012
Více zde

Jak na fondy - semináře

Publikováno: 31.01.2012
Více zde

XXXIII. výzva OPŽP na individuální projekty prioritní osy 1

Publikováno: 27.01.2012
Více zde

Publikace "Projekty v programu Central Europe - zapojení českých partnerů

Publikováno: 24.01.2012
Více zde

Plán výzev OP VK 2012

Publikováno: 20.01.2012
Více zde

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Publikováno: 16.01.2012
Více zde

Často kladené otázky a odpovědi k Výzvě č. 4.3, PO 3, OP VaVpI

Publikováno: 10.01.2012
Více zde

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - Výzva č. 2.4

Publikováno: 05.01.2012
Více zde

4. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3

Publikováno: 02.01.2012
Více zde

Harmonogram výzev OPŽP pro rok 2012

Publikováno: 23.12.2011
Více zde

Vyhlášení časově omezené výzvy 4.1 IOP

Publikováno: 15.12.2011
Více zde

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Publikováno: 12.12.2011
Více zde

Výroční konference OP VaVpI: Cíle jsou plněny, klíčové období se teprve blíží

Publikováno: 09.12.2011
Více zde

Seminář pro žadatele k Výzvě č. 2.4 v rámci PO 4, OP VaVpI

Publikováno: 05.12.2011
Více zde

Ministr Josef Dobeš: OP VaVpI naplní všechny své závazky a žádné peníze nepropadnou

Publikováno: 02.12.2011
Více zde

4. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2

Publikováno: 30.11.2011
Více zde

Často kladené otázky a odpovědi k Výzvě č. 4.3, PO 3, OP VaVpI

Publikováno: 28.11.2011
Více zde

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 3.1

Publikováno: 23.11.2011
Více zde

Akce „EU peníze školám“ slaví mezi základními školami úspěch

Publikováno: 21.11.2011
Více zde

Seminář ke zjednodušování pro příjemce

Publikováno: 18.11.2011
Více zde

Praha - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 4.3, PO 3, OP VaVpI

Publikováno: 16.11.2011
Více zde

Seminář ke zjednodušování pro příjemce

Publikováno: 14.11.2011
Více zde

Cíl 3 ČR-AT: Důležité upozornění pro české příjemce dotace pro oblast veřejných zakázek

Publikováno: 11.11.2011
Více zde

Roční hodnocení pokroku OP VK 2010 - Závěrečná zpráva

Publikováno: 09.11.2011
Více zde

3. výzva Karlovarského kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Publikováno: 07.11.2011
Více zde

Informace pro žadatele o podporu v rámci 27. a 28 výzvy OPŽP

Publikováno: 03.11.2011
Více zde

Příjemcům v IOP bylo proplaceno přes 7 miliard

Publikováno: 31.10.2011
Více zde

800 milionů z evropských fondů na podporu dalšího vzdělávání jednotlivců

Publikováno: 27.10.2011
Více zde

Podnikatelé si v letošním prvním pololetí rozdělili téměř 4,4 miliardy korun z OPPI

Publikováno: 24.10.2011
Více zde

Oživení městského prostředí v ČR

Publikováno: 20.10.2011
Více zde

Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

Publikováno: 17.10.2011
Více zde

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k Výzvě č. 31, oblast podpory 2.4, Partnerství a sítě

Publikováno: 12.10.2011
Více zde

Seznam příjemců OP VaVpI / List of beneficiaries OP RDI

Publikováno: 10.10.2011
Více zde

Informativní semináře pro žadatele k možnostem čerpání finančních prostředků v rámci vyhlášené výzvy (IOP)

Publikováno: 07.10.2011
Více zde

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK, oblast podpory 2.4, Partnerství a sítě

Publikováno: 03.10.2011
Více zde

OPPI podnikatelům nabízí 1,5 miliardy korun na rozvoj informačních technologií a strategických služeb

Publikováno: 29.09.2011
Více zde

13. 10. 2011 a 20. 10. 2011 - Seminář pro žadatele k Výzvě č. 2.4 v rámci PO 4, OP VaVpI

Publikováno: 25.09.2011
Více zde

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 3.0

Publikováno: 21.09.2011
Více zde

XXXI. výzva OPŽP na projekty prioritní osy 5

Publikováno: 19.09.2011
Více zde

Harmonogram akcí odboru strukturálních fondů MV ČR

Publikováno: 16.09.2011
Více zde

Vyhlášení výzvy v oblasti intervence 4.1 IOP

Publikováno: 14.09.2011
Více zde

OPŽP: Aktualizace zjednodušených finančních nástrojů pro vlastníky a provozovatele vodohospodářské infrastruktury na verzi vII.0.9 a s tím souvisejících dokumentů

Publikováno: 12.09.2011
Více zde

Nové nabídky na mezinárodní partnerství

Publikováno: 09.09.2011
Více zde

Více než 7 milionů Euro na nové projekty ESPON

Publikováno: 06.09.2011
Více zde

Příručka pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0

Publikováno: 02.09.2011
Více zde

ROP Severovýchod: Proplatili jsme už polovinu evropských dotací

Publikováno: 30.08.2011
Více zde

Seminář pro žadatele o finanční podporu z OP VK k vyhlášené výzvě pro předkládání individuálních projektů ostatních (IpO) v rámci Prioritní osy 3 – Další vzdělávání, oblasti podpory 3.1 – Individuální další vzdělávání

Publikováno: 25.08.2011
Více zde

Od září platí nová hodnotící kritéria u kontinuálních výzev z ROP Moravskoslezsko

Publikováno: 22.08.2011
Více zde

Téměř 6 000 lidí se letos v prvním pololetí zajímalo o evropské fondy

Publikováno: 16.08.2011
Více zde

Příručka pro příjemce OP VK verze 5, platná od 9. 8. 2011

Publikováno: 12.08.2011
Více zde

9. výzva - právě běží

Publikováno: 08.08.2011
Více zde

Ministerstvo školství vydalo rozhodnutí o spuštění projektu superlaseru ELI (OP VaVpI)

Publikováno: 05.08.2011
Více zde

Příručka pro žadatele a příjemce IPn OP VK

Publikováno: 03.08.2011
Více zde

Často kladené otázky a odpovědi k PO 4 - Výzva č. 2.4

Publikováno: 01.08.2011
Více zde

OPŽP: Zveřejnění závazných nástrojů FEA pro prioritní osy 3 a 4

Publikováno: 27.07.2011
Více zde

Ministerstvu školství zůstane celá alokace OP VK – k žádnému přesunu finančních prostředků nedojde

Publikováno: 25.07.2011
Více zde

3. výzva kraje Vysočina - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2

Publikováno: 22.07.2011
Více zde

Program ERC CZ

Publikováno: 19.07.2011
Více zde

Program NÁVRAT

Publikováno: 15.07.2011
Více zde

Potíže v aplikaci BENEFIT7

Publikováno: 12.07.2011
Více zde

Regionální rada Moravskoslezsko má nové sídlo a adresu (ROP Moravskoslezsko)

Publikováno: 08.07.2011
Více zde

XXIX. výzva OPŽP pro velké projekty - PO 4.2. Odstraňování starých ekologických zátěží

Publikováno: 04.07.2011
Více zde

Aktualizace harmonogramu výzev z ROP Střední Morava

Publikováno: 01.07.2011
Více zde

Podnikatelé získali už dvacet miliard z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI)

Publikováno: 28.06.2011
Více zde

OPPI podnikatelům nabízí 50 milionů korun na služby profesionálních poradců

Publikováno: 25.06.2011
Více zde

Seminář poradí „Jak si říci o dotace“

Publikováno: 23.06.2011
Více zde

Nový plán výzev nahlíží do první poloviny roku 2012 (ROP Moravskoslezsko)

Publikováno: 20.06.2011
Více zde

OP LZZ: Projekt Vzdělávejte se pro růst!

Publikováno: 17.06.2011
Více zde

Seminář k veřejným zakázkám OP LZZ - obce a kraje

Publikováno: 13.06.2011
Více zde

Národní informační den programu CENTRAL EUROPE

Publikováno: 09.06.2011
Více zde

Vyhlášení 6. výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí v IOP

Publikováno: 06.06.2011
Více zde

MŠMT: Zájem o eurodotace ze strany vysokých škol i výzkumných organizací je obrovský

Publikováno: 04.06.2011
Více zde

Další velký projekt z OP VaVpI – Středoevropský technologický institut CEITEC dostal „zelenou“

Publikováno: 02.06.2011
Více zde

Národní informační den programu CENTRAL EUROPE

Publikováno: 31.05.2011
Více zde

Vyhlášení 12. výzvy Ministerstva vnitra v IOP

Publikováno: 29.05.2011
Více zde

Firmy se mohou dozvědět, jak efektivně podnikat v České republice s evropskou podporou

Publikováno: 25.05.2011
Více zde

Zveřejnění závazné metodiky pro výpočet emisí v prioritní ose 2

Publikováno: 23.05.2011
Více zde

OPPI nabízí podnikatelům jednu miliardu korun na vzdělávání zaměstnanců

Publikováno: 19.05.2011
Více zde

Plán výzev OP VK

Publikováno: 17.05.2011
Více zde

Upozornění pro zájemce o dotace na energetické úspory ve veřejných budovách

Publikováno: 15.05.2011
Více zde

Přes 5 miliard proplaceno příjemcům v IOP

Publikováno: 13.05.2011
Více zde

Aktualizovaný harmonogram výzev OPŽP

Publikováno: 10.05.2011
Více zde

Schválením žádosti projekt nekončí…

Publikováno: 08.05.2011
Více zde

Ministerstvo dopravy pozastavuje část Operačního programu Doprava

Publikováno: 06.05.2011
Více zde

Odborný seminář „Marketing vědy“

Publikováno: 04.05.2011
Více zde

OPŽP: Zveřejnění závazných nástrojů FA/FEA pro prioritní osy 2 a 3 Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí a Udržitelné využívání zdrojů energie

Publikováno: 02.05.2011
Více zde

Výzva k předkládání individuálních projektů OP LZZ – Probační a mediační služby ČR

Publikováno: 30.04.2011
Více zde

Upozornění na změny v nabídce podpory v OPŽP - prioritní ose 2

Publikováno: 28.04.2011
Více zde

OPŽP: Závazné pokyny pro žadatele a příjemce byly aktualizovány

Publikováno: 25.04.2011
Více zde

Úspěch MŠMT: Vysoké školy mají zájem o evropské peníze

Publikováno: 23.04.2011
Více zde

OP VaVpI: Projekt superlaseru ELI dostal zelenou!

Publikováno: 21.04.2011
Více zde

Semináře na téma přírodě blízká protipovodňová opatření

Publikováno: 19.04.2011
Více zde

Aktualizovaný plán výzev IOP na rok 2011

Publikováno: 17.04.2011
Více zde

Čerpání z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Publikováno: 14.04.2011
Více zde

Seminář pro žadatele finanční podpory z OP VK, Prioritní osa 2 - Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji, výzva č. 30

Publikováno: 12.04.2011
Více zde

Plán výzev OP VK

Publikováno: 09.04.2011
Více zde

OP LZZ: Seminář pro příjemce k výzvě č. 65

Publikováno: 06.04.2011
Více zde

Schválením žádosti projekt nekončí... (Průhonice)

Publikováno: 04.04.2011
Více zde

Seminář pro příjemce fin. podpory z OP VK, Veřejné zakázky v OP VK, prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 (Výzva 16 a 17) a 2.3 (Výzva 20 – 2. kolo)

Publikováno: 01.04.2011
Více zde

Evropská komise schválila již pátý velký projekt OPŽP

Publikováno: 31.03.2011
Více zde

5. výzva k předkládání individuálních projektů ostatních - Oblast podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání (OP VK)

Publikováno: 28.03.2011
Více zde

Upozornění pro příjemce podpory - financování projektů OPŽP v roce 2011

Publikováno: 25.03.2011
Více zde

Výzva č. 72 Vzdělávejte se pro růst – rekvalifikace

Publikováno: 23.03.2011
Více zde

MPO letos otevře nejméně 7 dotačních programů. Některé naposled.

Publikováno: 20.03.2011
Více zde

Revize prováděcího dokumentu OP LZZ

Publikováno: 17.03.2011
Více zde

OPŽP prodloužilo lhůtu akceptace dokumentů

Publikováno: 14.03.2011
Více zde

Analýza věcného pokroku operačních programů 2007-2013

Publikováno: 11.03.2011
Více zde

Upozornění pro příjemce v rámci výzev č. 27, 32, 38, 41, 48, 58 a 62 (OP LZZ)

Publikováno: 08.03.2011
Více zde

MŠMT posílá další téměř 1,5 miliardy korun na podporu vytváření výzkumných týmů v oblasti výzkumu a vývoje na vysokých školách

Publikováno: 05.03.2011
Více zde

Materiály ke stažení ze semináře pro žadatele o finanční podporu z OP VK, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2

Publikováno: 02.03.2011
Více zde

Aktualizované metodické dokumenty řídícího orgánu OP Doprava

Publikováno: 28.02.2011
Více zde

Analýza věcného pokroku operačních programů 2007-2013

Publikováno: 25.02.2011
Více zde

OP VaVpI: schválený Plán výzev pro rok 2011

Publikováno: 21.02.2011
Více zde

Nová vizuální identita u příležitosti 10. roku existence společnosti Euro Managers

Publikováno: 13.02.2011
Více zdeEuro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958