Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Doporučené stránky

Doporučené stránky

 

Strukturální fondy a jednotlivé operační programy

Aktuální informace o Strukturálních fondech a jednotlivých operačních programech lze získávat po bezplatné registraci na www.strukturalni-fondy.cz.

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Aktuální informace o OP Podnikání jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz.

OP Životní prostředí

Aktuální informace o OP Životní prostředí jsou k dispozici na www.opzp.cz.

Integrovaný regionální operační program

Aktuální informace o Integrovaném regionálním operačním programu jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz.

OP Doprava

Aktuální informace o OP Doprava jsou k dispozici na www.opd.cz.

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

Aktuální informace o OP Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou k dispozici na www.msmt.cz.

OP Zaměstnanost

Aktuální informace o OP Zaměstnanost jsou k dispozici na www.esfcr.cz.

OP Technická pomoc

Aktuální informace o OP Technická pomoc jsou k dispozici na www.strukturalni-fondy.cz.

OP Praha – pól růstu ČR

Aktuální informace o OP Praha jsou k dispozici na www.penizeproprahu.cz.

OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Polskou republikou

Aktuální informace o OP přeshraniční spolupráce jsou k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz
.

OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Slovenskou republikou

Aktuální informace o OP přeshraniční spolupráce jsou k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz
.

OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Rakouskou republikou

Aktuální informace o OP přeshraniční spolupráce jsou k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz
.

OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Bavorsko

Aktuální informace o OP přeshraniční spolupráce jsou k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz
.

OP přeshraniční spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko

Aktuální informace o OP přeshraniční spolupráce jsou k dispozici na
www.strukturalni-fondy.cz
.

OP nadnárodní spolupráce Central Europe

Aktuální informace o OP nadnárodní spolupráce jsou k dispozici na 
www.strukturalni-fondy.cz
.

OP meziregionální spolupráce

Aktuální informace o OP meziregionální spolupráce jsou k dispozici na 
www.strukturalni-fondy.cz
.

Účastnický portál H2020

Aktuální informace o programu H2020 jsou k dispozici na  www.ec.europa.eu v anglickém jazyce.

EHP a Norské fondy

Aktuální informace o EHP a Norských fondech jsou k dispozici na www.eeagrants.cz.
Euro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958