Euromanagers.cz

Úvodní stránka English
Úvodní stránka / Horizont 2020

Horizont 2020

Horizont 2020 (dále jen H2020) je největším a nejvýznamnějším programem financujícím na evropské úrovni vědu, výzkum a inovace v letech 2014-2020 a jehož rozpočet činí přes 77 miliard €. H2020 klade důraz na dlouhodobý udržitelný růst a zajištění konkurenceschopnosti Evropy a zaměřen je na větší podporu inovací, propojení výzkumu a inovací v návaznosti na trh a na vytváření podnikatelských příležitostí.

Mezi hlavní nové charakteristiky programu H2020 patří tzv. focus areas. Jedná se o oblasti, na které by měly být soustředěny finanční i lidské zdroje napříč společenskými výzvami tak, aby došlo k maximálnímu využití existujících výzkumných kapacit, zvýšení šancí k dosažení průlomových řešení a současně k implementaci hlavních politických iniciativ. Pro první dva roky trvání H2020 bylo vybráno 12 oblastí.

Více
 • Personalizované zdravotnictví a péče
 • Zabezpečení potravin
 • Modrý růst: zpřístupnění potenciálu moří a oceánů
 • Chytrá města
 • Konkurenceschopná nízkouhlíková energetika
 • Energetická účinnost
 • Mobilita pro růst
 • Odpady: zdroj k recyklaci, opětovnému využití a nahrazení surovin
 • Inovace v oblasti vody
 • Překonání krize: nové strategie, myšlenky a vládnoucí struktury Evropy
 • Odolnost vůči katastrofám: ochrana společnosti včetně adaptací na změnu klimatu
 • Digitální bezpečnost

Program Horizont 2020 je realizován ve třech hlavních prioritách:

1. Vynikající věda

Více
 • Evropská výzkumná rada
 • Budoucí a vznikající technologie
 • Akce Marie Skłodowska-Curie
 • Evropské výzkumné infrastruktury

2. Vedoucí postavení průmyslu

Více
 • Průlomové a průmyslové technologie
 • Přístup k rizikovému financování
 • Inovace v malých a středních podnicích

3. Společenské výzvy

Více
 • Zdraví, demografické změny a životní pohoda
 • Potravinové zabezpečení, udržitelné zemědělství, mořský výzkum a bioekonomika
 • Zajištěná, čistá a účinná energie
 • Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava
 • Ochrana klimatu, životní prostředí, účinné využívání zdrojů a suroviny
 • Evropa v měnícím se světě – inkluzivní, inovativní a reflektivní společnosti
 • Bezpečné společnosti: ochrana svobody a bezpečnosti Evropy a jejích občanů

Vedle těchto hlavních tří priorit jsou podpořeny také tzv. horizontální oblasti:

 • ŠÍŘENÍ EXCELENCE A PODPORA ÚČASTI
 • VĚDA SE SPOLEČNOSTÍ A PRO SPOLEČNOST

Rozpočet H2020 pokryje také:

 • Nejaderné přímé akce Společného výzkumného centra (JRC)
 • Aktivity Evropského inovačního a technologického institutu (EIT)

Aktuální výzvy můžete sledovat na účastnickém portálu H2020.

 
Euro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958

EuroManagers