Euromanagers.cz

Úvodní stránka English

Projekty

Udržitelná energetika
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
rozpočet: 2 719 397 000 Kč

Více zde

ELI: Extreme Light Infrastructure
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
rozpočet: 7 089 238 545 Kč

Více zde

Středisko Analýzy Funkčních MATeriálů
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
rozpočet: 80 983 878 Kč

Více zde

HiLASE: Nové lasery pro průmysl a výzkum
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
rozpočet: 989 699 000 Kč

Více zde

VÝKON: Výzkum pro konkurenceschopnost
Technologické centrum AV ČR
rozpočet: 66 720 670 Kč

Více zde

Podpora báze základního výzkumu Centra pro integrované studium pánve
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
rozpočet: 52 463 514 Kč

Více zde

Moderní železniční kolejová vozidla (celkem 15 projektů)
České dráhy, a. s.
souhrnný rozpočet: 7 678 900 000 Kč

Více zde

Systém řízení a regulace městského silničního provozu v hl. m. Praze
Technická správa komunikací hl. m. Praha / Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy
rozpočet: 655 737 850 Kč

Více zde

Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v hl. m. Praze
Technická správa komunikací hl. m. Praha / Magistrát hl. m. Prahy, odbor dopravy
rozpočet: 580 353 269 Kč

Více zde

Stacionární sběrné kontejnery na vysloužilá elektrozařízení
ASEKOL, s. r. o.
rozpočet: 24 041 000 Kč

Více zde

Umístění kontejnerů na vysloužilá elektrozařízení v rámci sběrných dvorů
ASEKOL, s. r. o.
rozpočet: 60 310 000 Kč

Více zde

Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově
Hlavní město Praha, Odbor městského investora
rozpočet: 9 172 413 000 Kč

Více zde

Bezemisní technologie na výrobu elektrické a tepelné energie z odpadní biomasy (odpadní dřevní masa)
BOR Biotechnology, a. s.
rozpočet: 183 200 000 Kč

Více zde

Inovace technologie výroby TS Plzeň, a. s. se zaměřením na nově vyvinuté typové řady vulkanizačních lisů
TS Plzeň, a. s.
rozpočet: 30 571 000 Kč

Více zde

Rekreační a sportovní areál Obří sud Javorník
VANE International, s. r. o.
rozpočet: 194 379 000 Kč

Více zde

HiLASE Centre of Excellence
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
rozpočet: 1 172 199 456 Kč

Více zde

Komplexní telematický dohledový systém
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
rozpočet: 53 156 782 Kč

Více zde

Intenzifikace nasazení telematických zařízení ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy v hl. m. Praze
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
rozpočet: 799 000 000 Kč

Více zde

Modernizace a dodávky systému řízení dopravy v hl. m. Praze
Technická správa komunikací hlavního města Prahy
rozpočet: 346 669 525 Kč

Více zde

Obnova vozového parku linky R13 Brno - Břeclav - Olomouc
České dráhy, a.s.
rozpočet: 1 110 050 000 Kč

Více zde

Audit dotačních příležitostí programu Horizont 2020
Česká pošta s.p., odštěpný závod ICT služby
rozpočet: -

Více zdeEuro Managers, s.r.o.

Kancelář:
Senovážné nám. 992/8, 110 00 Praha 1

Sídlo:
S. K. Neumanna 2011/7, 182 00 Praha 8
IČ: 26514958, DIČ: CZ26514958