Váš poradce pro dotační a vícezdrojové financování projektů

Nové lasery pro průmysl a výzkum
Centrum HiLASE, Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Schválená dotace 799 955 260 Kč