Co se děje

Výzkum a vývoj femtosekundových laserových systémů
a pokročilých optických technologií, Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Schválená dotace 37 332 027 Kč