Nabízíme služby dotačního a manažerského poradenství

Intervenční léčba život ohrožujících kardiovaskulárních onemocnění
III. Interní-kardiologická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
Schválená dotace 82 163 812 Kč