Dotace pro Restart Česka

Pokud mají dotace posloužit pro restart Česka, nacházíme se právě v ideálním časovém okamžiku, kdy se plánuje využití miliardových dotačních a pobídkových peněz. U těchto dotačních programů je možné vystopovat zaměření směrem k inovacím, které reagují nejen na koronavirovou pandemii, ale spíše na nový svět po ní.

Celý článek je k dispozici na www.czechrestart.cz.