Business mixer

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 přivítáme naše klienty v kancelářích Euro Managers na Senovážném náměstí, abychom je informovali o novinkách příštího programového období 2021-2027.

Více informací